Korunovačné slávnosti 2011

 • Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia
  Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia
 • Korunovačné slávnosti 2011 - cisárska garda
  Korunovačné slávnosti 2011 - cisárska garda
 • Korunovačné slávnosti 2011 - cisárska a uhorská garda
  Korunovačné slávnosti 2011 - cisárska a uhorská garda
 • Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia mala 16 detí
  Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia mala 16 detí
 • Korunovačné slávnosti 2011 - František Štefan Lotrinský
  Korunovačné slávnosti 2011 - František Štefan Lotrinský
 • Korunovačné slávnosti 2011 - bubeníci
  Korunovačné slávnosti 2011 - bubeníci
 • Korunovačné slávnosti 2011 - korunovačný sprievod
  Korunovačné slávnosti 2011 - korunovačný sprievod
 • Korunovačné slávnosti 2011 - prenášanie korunovačných insígnií
  Korunovačné slávnosti 2011 - prenášanie korunovačných insígnií
 • Korunovačné slávnosti 2011 - vstup do mesta
  Korunovačné slávnosti 2011 - vstup do mesta
 • Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia
  Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia


 • Korunovačné slávnosti 2011 - pozdravy
  Korunovačné slávnosti 2011 - pozdravy "poddaných"
 • Korunovačné slávnosti 2011 - František Štefan Lotrinský
  Korunovačné slávnosti 2011 - František Štefan Lotrinský
 • Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia
  Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia
 • Korunovačné slávnosti 2011 - Ceremonár
  Korunovačné slávnosti 2011 - Ceremonár
 • Korunovačné slávnosti 2011 - František Štefan Lotrinský s malým arcivojvodom Jozefom
  Korunovačné slávnosti 2011 - František Štefan Lotrinský s malým arcivojvodom Jozefom
 • Korunovačné slávnosti 2011 - primas Imrich Esterházy
  Korunovačné slávnosti 2011 - primas Imrich Esterházy
 • Korunovačné slávnosti 2011 - obrad korunovácie
  Korunovačné slávnosti 2011 - obrad korunovácie
 • Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia ako korunovaný kráľ
  Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia ako korunovaný kráľ
 • Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia s uhorskou korunou
  Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia s uhorskou korunou
 • Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia v korunovačnom plášti
  Korunovačné slávnosti 2011 - Mária Terézia v korunovačnom plášti
 • Korunovačné slávnosti 2011 - Čo mi to dali na hlavu?
  Korunovačné slávnosti 2011 - Čo mi to dali na hlavu?
 • Korunovačné slávnosti 2011 - nástup pred korunovačným pahorkom
  Korunovačné slávnosti 2011 - nástup pred korunovačným pahorkom
 • Korunovačné slávnosti 2011 - vzdávanie úcty
  Korunovačné slávnosti 2011 - vzdávanie úcty
 • Korunovačné slávnosti 2011 - korunovačná hostina
  Korunovačné slávnosti 2011 - korunovačná hostina